දිවයින පුරා සිනමාශාලා විවෘත කිරීමට අවසර

 විවෘත වන දිනය සහ ආසන ධාරිතාවය


සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මඟින් අද (15) නිකුත් කෙරුන මාධ්‍ය නිවේදනයේ අංක 25 යටතේ තමයි මේ ලිහිල් කිරීම සඳහන් වෙලා තිබුනේ... ඒ අනුව 25% ආසන ධාරිතාවය යටතේ සිනමා ශාලා විවෘත වනු ඇත... 

ඒ අනුව (2021/10/21) දින සිට සිනමාශාලා විවෘත වෙනවා... 

සිනමා ශාලා අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පවසන ආකාරයට මේ අනුව අපිට ඉදිරියේදී "වෙනොම් 2", ජේම්ස් බොන්ඩ් අලුත්ම ෆිල්ම් එක වෙන "නෝ ටයිම් ටු ඩයි" වැනි ආදායම් වාර්තා බිඳ දමමින් මේ වන විට ලොව පුරා තිරගත වන සිනමා නිර්මාණ ලංකාවේදී රස විඳිය හැකිය...

එන ෆිල්ම්ස් මොනවද කියලා තියටර්ස් වලින් කන්ෆම් කරගත්ත ගමන් ඒකත් නිව්ස් එකක් විදියට හරියටම අරන් එන්නම්... Review Who Cares සමඟ රැඳී සිටින්න...

(Source - NewsWire.lk)

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post