73 වෙනි Emmys සම්මාන උළෙලේ සම්මාන තරඟය | The Awards Race at Emmys73 වෙනි Emmys සම්මාන උළෙලේ නොමිනේෂන් ලබපු එක් එක් TV Shows ලබපු සම්මාන ගණන සහ ඒ ඒ TV Shows ස්ට්‍රීම් කරන ප්ලැට්ෆෝර්ම් ලබපු සම්මාන ගණන පහළින් බලාගන්න පුළුවන්. කලින් තිබ්බ Jury's Awards, Creative Arts Emmys සහ Emmys මේන් ඉවෙන්ට් එක(Primetime) කියන Emmys සම්බන්ධ ඉවෙන්ට් තුනේම සම්මාන එකතු කරලා තමයි ලයිව් අප්ඩේටින් විදිහට පහළ තියෙන චාර්ට් එක හදලා තියෙන්නේ.

73 වෙනි Emmy සම්මාන උළෙලේ TV Shows සහ Networks/Platforms පිහටවූ වාර්තාවන්


Awards Wins by Nominations - 126

Special Awards - 1

Total Awards Wins - 127


Top 5 TV Shows with most wins -


The Queen's Gambit - 11

The Crown - 11

Saturday Night's Special - 8

Ted Lasso - 7

Mandalorian - 7


Top 5 Networks/Platforms with most wins -


Netflix - 44

HBO/HBO MAX - 19

Disney+ - 14

Apple TV+ - 10

NBC - 8


Emmys 2021 Wins By Program(TV Shows) (126/126)


The Queen's Gambit
11

Mandalorian  
7

Pose
3

Saturday Night Live
8

The Crown
11

Ted Lasso
7

Wandavision
3

A Black Lady Stetch Show
1

The Conners
1

County Comfort
1

County Comfort
1

David Byrne's American Utopia
2

The Good Lord Bird
1

Love Craft Country
2

Love, Death & Robots
6

Mare of Easttown
4

The Oscars
1

Space Explorers, The ISS Experience
1

Bridgerton 
1

Black is King
1

Calls
1

Ra Paul's Drag Race
5

Bo Burnham: Inside
3

David Attenborough: A Life on Our Planet
3

Dolly Parton's Christmas on the Square
2

Genndy Tartakovsky's Primal
2

Like Below Zero
2

The Social Dilemma
2

76 Days
1

The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart
1

Big Mouth
1

Boys State
1


Carpool Karaoke: The Series
1

Dancing With The Stars
1

Dick Johnson Is Dead
1

The Flight Attendant
1

For All Mankind: Time Capsule
1

Hamilton
2

I May Destroy You
2

Keke Palmer's Turnt Up With The Taylors
1

Last Week Tonight With John Oliver
1

Lincoln: Divided We Stand
1

Mapleworth Murders
1

The Masked Singer
1

Queer Eye
1

RuPaul’s Drag Race Untucked
1

Secrets of the Whales
1

Sherman’s Showcase Black History Month Spectacular
1

The Simpsons
1

Stanley Tucci: Searching for Italy
1

Star Trek: Discovery
1

You Can't Stop Us 
1

Uncomfortable Conversations With A Black Man
1

Last Week Tonight With John Oliver
2

Hacks
3

Halston
1

Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020
1

Emmys 2021 Wins by Network / Platform (126/126) 

            

Netflix                   
 44

Disney+                     
14

HBO/HBO Max       
18

Apple TV+         
11

NBC                       
8

VH1                       
6

ABC                       
3

FX                        
3

Adult Swim          
2

CNN                         
2

Fox                        
2

Nat Geo                       
 2

Facebook Watch         
1

IFC                        
1

MTV                              
1

Nike                             
1

Paramount+          
1

Quibi                       
1

Showtime          
2

Time Studios         
1

YouTube         
1


( Source -Emmys )


Emmys සම්මාන ඉතිහාසය ගැන බලන්න පහළ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න 👇


73 වෙනි Emmys Awards වල Jury's Awards බලන්න පහළ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න👇


73 වෙනි Emmys Awards වල Creative Awards බලන්න පහළ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න👇
https://www.reviewwhocares.com/2021/09/73-emmys-creative-arts-emmys-awards.html


73 වෙනි Emmys Awards වල Primetime Awards(Main Event) බලන්න පහළ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න 👇


73 වෙනි Emmys Awards වල සම්මාන තරඟය බලන්න පහළ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න 👇


73 වෙනි Emmy සම්මාන උළෙලේ Main Categories වල ජයග්‍රාහකයින් බලන්න පහළ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න 👇

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post