ලෝකෙම බලන් ඉන්න ලෝඩ් ඔෆ් ද රින්ග් සීරීස් එක එන දවස සහ ෆස්ට් ලුක් එක

 

ඔන්න ලෝකෙ වැඩිම වියදමක් දරලා නිර්මාණය වෙන සීරීස් එක වෙන ලෝඩ් ඔෆ් ද රින්ග් සීරීස් එක එන දවස එලියට දැම්මා... මේක එන්නෙ ඇමසෝන් ප්‍රයිම් ස්ට්‍රීමිස් සර්විස් එකෙන් 2022 සැප්තැම්බර් 02... තව අවුරුද්දකටත් වඩා තියෙනවා... උඩ තියෙන්නෙ ෆස්ට් ලුක් එක සහ ඒ ගැන කියලා දාපු ට්විටර් පෝස්ට් එක යට තියෙන්නෙ... අපේ ලෝඩ් ඔෆ් ද රින්ග් ෆේස්බුක් ගෲප් එකටත් ජොයින් වෙන්න ළමායී... ලින්ක් එක යට තියෙනවා...


අපේ ලෝඩ් ඔෆ් ද රින්ග් ෆේස්බුක් ගෲප් එක - https://www.facebook.com/groups/892820411579888


(Source - LOTR on Prime)

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post