වැනීස් ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල් හි ප්‍රීමියර් කරන ෆිල්ම් ලයින් අප් එක නිවේදනය කරයි.

 


ලෝකප්‍රකට ඉතාලියේ Venice ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල් එක මේ සැප්තැම්බර් 1 - 11 දක්වා කාලය තුළ පවත්වන්න නියමිතව තිබෙනවා. ඉස්සරහට අන්තර්ජාතිකව එන්න තියෙන ෆිල්ම් රැසක් මේ ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල් එක හරහා ප්‍රීමියර් කරන්න නියමිතයි. ටික වෙලාවකට පෙර මෙවර පැවැත්වෙන 78 වන Venice ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල් එකේ පෙන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙන ෆිල්ම් ලයින් අප් එක නිවේදනය කරලා තියෙනවා. 

Official Poster for the 78 th Venice Film Festival

හැම පාරම වගේ මේ පාරත් හොඳම ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල් එක වෙන්නේ මේ Venice ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල් එක කියලා මේ ලයින් අප් එක බැලුවම තේරෙයි. ලයින් අප් එකේ තියෙන සුපිරිම ෆිල්ම් අතරට වෝනර් බ්‍රදර්ස් ලගේ Dune, ඩිස්නි ලගේ Last Night In Soho සහ යුනිවර්සල් ලගේ සුප්‍රකට හැලොවීන් සීරීස් එකේ අළුත්ම ෆිල්ම් එක වෙන Halloween Kills ෆිල්ම් අයත් වෙනවා. මීට අමතරව මෙහි ප්‍රීමියර් කරන ප්‍රධාන ෆිල්ම්ස් අතරට Kristen Stewert බ්‍රිතාන්‍ය යේ හිටපු කුප්‍රකට Princess Diana ලෙස රඟපාන Spencer, Penelope Cruz ඉන්න Parallel Mothers, Ridley Scott ගේ Adam Driver, Matt Damon, Ben Affleck සහ Jodie Comer ඉන්න අළුතම් ෆිල්ම් එක වෙන The Last Duel අයත් වෙනවා.

A Visual Still from the upcoming Dune movie

මීට අමතරව Venice ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල් හි ප්‍රීමියර් කරන ලද හොඳම ෆිල්ම් එක වෙනුවෙන් ලබාදෙන Golden Lion සඳහා තරඟ වදින ෆිල්ම් අතරින් වැඩිම අවධානය The Power of the Dog, Mona Lisa and the Blood Moon, The Lost Daughter, Sundown සහ The Card Counter යන ෆිල්ම්ස් ලක් වෙලා තියෙනවා. මේ Goldon Lion සම්මා‍ය දිනාගත්තු ෆිල්ම්ස් වලට බොහෝවිට Oscar සම්මාන දිනාගත හැකිවීම මේකේ විශේෂත්වයක්. හොඳම උදාහරණ වෙන්නේ 2020 ආපු Nomadland සහ 2019 ආපු The Joker ෆිල්ම්ස් දෙකයි. Venice ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල් එකේ සම්පුර්ණ ලයින් අප් එක පහළින් බලාගන්න පුළුවන්.VENEZIA 78 – COMPETITION


Madres Paralelas, dir: Pedro Almodovar

Mona Lisa And The Blood Moon, dir: Ana Lily Amirpour

Un Autre Monde, dir: Stéphane Brizé

The Power Of The Dog, dir: Jane Campion

America Latina, dir: Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo

L’Evénement, dir: Audrey Diwan

Competencia Oficial, dirs: Gaston Duprat, Mariano Cohn

Il Buco, dir: Michelangelo Frammartino

Sundown, dir: Michel Franco

Illusions Perdues, dir: Xavier Giannoli

The Lost Daughter, dir: Maggie Gyllenhaal

Spencer, dir: Pablo Larrain

Freaks Out, dir: Gabriele Mainetti

Qui Rido Io, dir: Mario Martone

On The Job: The Missing 8, dir: Erik Matti

Leave No Traces, dir: Jan P Matuszynski

Captain Volkonogov Escaped, dirs: Natasha Merkulova, Aleksey Chupov

The Card Counter, dir: Paul Schrader

The Hand Of God, dir: Paolo Sorrentino

La Caja, dir: Lorenzo Vigas

Reflection, dir: Valentyn Vasyanovych


OUT OF COMPETITION – FICTION


Il Bambino Nascosto, dir: Roberto Ando

Les Choses Humaines, dir: Yvan Attal

Ariaferma, dir: Leonardo Di Costanzo

Halloween Kills, dir: David Gordon Green

La Scuola Cattolica, dir: Stefano Mordini

Old Henry, dir: Potsy Ponciroli

The Last Duel, dir: Ridley Scott

Dune, dir: Denis Villeneuve

Last Night In Soho, dir: Edgar Wright


OUT OF COMPETITION – NON-FICTION


Life Of Crime 1984-2020, dir: Jon Alpert

Tranchées, dir: Loup Bureau

Viaggio Nel Crepuscolo, dir: Augusto Contento

Republic Of Silence, dir: Diana El Jeiroudi

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song, dirs: Daniel Geller, Dayna Goldfine

Deandré#Deandré Storio Di Un Impiegato, dir: Roberta Lena

Django & Django, dir: Luca Rea

Ezio Bosso. Le Cose Che Restano, dir: Giorgio Verdelli


SPECIAL SCREENINGS


Le 7 Giornate Di Bergamo, dir: Simona Ventura

La Biennale Di Venezia: Il Cinema Al Tempo Del Covid, dir: Andrea Segre


OUT OF COMPETITION – SERIES


Scenes From A Marriage (Episodes 1-5), dir: Hagai Levi


HORIZONS EXTRA


Land Of Dreams, dirs: Shirin Neshat, Shoja Azari

Costa Brava, dir: Mounia Akl

Mama I’m Home, dir: Vladimir Bitokov

Ma Nuit, dir: Antoinette Boulat

La Ragazza Ha Volato, dir: Wilma Labate

7 Prisoners, dir: Alexandre Moratto

The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic, dir: Teemu Nikki

La Macchina Delle Immagini Di Alfredo C, dir: Roland Sejko


ORIZZONTI


Les Promesses, dir: Thomas Kruithof

Atlantide, dir: Yuri Ancarani

Miracle, dir: Bogdan George Apetri

Pilgrims, dir: Laurynas Bareisa

Il Paradiso Del Pavone, dir: Laura Bispuri

The Falls, dir: Chung Mong-Hong

El Hoyo En La Cerca, dir: Joaquin Del Paso

Amira, dir: Mohamed Diab

A Plein Temps, dir: Eric Gravel

107 Mothers, dir: Peter Kerekes

Vera Dreams Of The Sea, dir: Kaltrina Krasniqi

White Building, dir: Kavich Neang

Anatomy Of Time, dir: Jakrawal Nilthamrong

El Otro Tom, dirs: Rodrigo Pla, Laura Santullo

El Gran Movimento, dir: Kiro Russo

Once Upon A Time In Calcutta, dir: Aditya Vikram Sengupta

Rhino, dir: Oleg Sentsov

True Things, dir: Harry Wootliff

Inu-Oh, dir: Yuasa Masaaki


BIENNALE COLLEGE – CINEMA


Al Oriente

Nuestros Dias Mas Felices

La Santa Piccola

The Cathedral

Mon Pere, Le Diable

La Tana


BIENNALE COLLEGE CINEMA – VIRTUAL REALITY


Lavrynthos


Venice ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල් පිළිබඳ වැඩි තොරතුරු දැනගන්න මෙතැන ක්ලික් කරන්න.


( Source - The Hollywood Reporter )Post a Comment (0)
Previous Post Next Post