ලුසිෆර් අන්තිම සීසන් එක එන දවස සහ ෆස්ට් ලුක් එක

 Lucifer Season 06 Premiere Date & First look


බලපු සුපිරිම සීරීස් එකක අවසානෙට අපි හැමෝම ඇවිල්ලා ඔන්න. 2016න් පටන් ගත්ත ලුසිෆර් සීරීස් එක, මේ අවුරුද්දෙන් (2021) ඉවර වෙනවා... ඒ ඉස්සරහට එන සීසන් 6 අවසානයත් එක්ක... එන්නෙ නෙට්ෆ්ලික්ස් එකෙන්... මේ ගැන කිව්වෙ ඊයෙ (24) සැන් ඩියෑගෝ කොමික් කොන් එකේ... මේ මුලින්ම සීසන් 6 එකේ ආපු ෆස්ට් ලුක් ඉමේජ් එක... ලුසිෆර් නළු ටොම් එලිස් එයාගෙ ඉස්න්ටා අකවුන්ට් එකෙන් මේක දැම්මෙ...
අන්තිම සීසන් එක එන දවස තමයි සැප්තැම්බර් 10. ඒ ගැන නෙට්ෆ්ලික්ස් එකෙන් දාපු ඩේට් අනවුස්මන්ට් එක තමයි මේ පහල තියෙන්නෙ... 


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post